โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 75, 125 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 75, 125 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 75, 125 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 75, 125 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 75, 125 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 75, 125 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 125 คือ
1525125

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 50, 75, 125 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 75, 125 คือ 25

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 75, 125 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
50 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
75 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
125 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 50, 75, 125 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 75, 125 = 5 x 5 = 25

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 75, 125 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)50
75
125
5
)10
15
25
235
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 75, 125 คือ = 5 x 5 = 25