โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 9 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 9 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 9 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 9 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 9 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 9 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 9 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 9 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 5, 9 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 9 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 9 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 9 ด้วยจำนวนน้อย 5
    1
5
)9
5
4
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 5
    1
4
)5
4
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 4
    4
1
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 5, 9 = 1