โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 14 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 14 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 14 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 14 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 14 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 14 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 14 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 14 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 14 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 14 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 14 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 14 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 14 ด้วยจำนวนน้อย 5
       2
5
)14
10
4
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 5
    1
4
)5
4
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 4
    4
1
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 14 = 1