โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 492, 870, 449 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 492, 870, 449 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 492, 870, 449 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 492, 870, 449 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 492, 870, 449 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 492, 870, 449 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 492 คือ
12346124182123164246492

ตัวประกอบของ 870 คือ
12356101529305887145174290435870

ตัวประกอบของ 449 คือ
1449

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 492, 870, 449 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 492, 870, 449 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 492, 870, 449 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 492, 870, 449 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ