โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 49, 98, 126 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 98, 126 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 49, 98, 126 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 49, 98, 126 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 49, 98, 126 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 49, 98, 126 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 49 คือ
1749

ตัวประกอบของ 98 คือ
127144998

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 49, 98, 126 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 98, 126 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 49, 98, 126 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 49, 98, 126 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 49, 98, 126 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)49
98
126
71418
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 49, 98, 126 คือ = 7
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ