โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 48, 84, 240 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 84, 240 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 48, 84, 240 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 48, 84, 240 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48, 84, 240 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 84, 240 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 48, 84, 240 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 84, 240 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 48, 84, 240 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 48, 84, 240 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 84, 240 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)48
84
240
2
)24
42
120
3
)12
21
60
4720
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 48, 84, 240 คือ = 2 x 2 x 3 = 12