โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 48, 72, 108 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 72, 108 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 48, 72, 108 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 48, 72, 108 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48, 72, 108 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 72, 108 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 72 คือ
12346891218243672

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 48, 72, 108 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 72, 108 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 48, 72, 108 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 48, 72, 108 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 72, 108 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)48
72
108
2
)24
36
54
3
)12
18
27
469
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 48, 72, 108 คือ = 2 x 2 x 3 = 12