โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 451, 861 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 451, 861 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 451, 861 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 451, 861 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 451, 861 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 451, 861 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 451 คือ
11141451

ตัวประกอบของ 861 คือ
1372141123287861

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 451, 861 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 451, 861 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 451, 861 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 41
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 451, 861 = 41

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 451, 861 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

41
)451
861
1121
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 451, 861 คือ = 41

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 451, 861 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 861 ด้วยจำนวนน้อย 451
        1
451
)861
451
410
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 410 ไปหาร 451
      1
410
)451
410
41
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 41 ไปหาร 410
     10
41
)410
410
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 41
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 451, 861 = 41