โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 40, 240, 216 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 40, 240, 216 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 40, 240, 216 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 40, 240, 216 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 40, 240, 216 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 240, 216 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 40 คือ
12458102040

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 40, 240, 216 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 40, 240, 216 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 40, 240, 216 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 40, 240, 216 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 240, 216 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)40
240
216
2
)20
120
108
2
)10
60
54
53027
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 40, 240, 216 คือ = 2 x 2 x 2 = 8