โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 360, 450, 540 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 360, 450, 540 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 360, 450, 540 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 360, 450, 540 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 360, 450, 540 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 360, 450, 540 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

ตัวประกอบของ 450 คือ
123569101518253045507590150225450

ตัวประกอบของ 540 คือ
1234569101215182027303645546090108135180270540

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 360, 450, 540 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 360, 450, 540 คือ 90

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 360, 450, 540 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
360 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
450 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
540 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 360, 450, 540 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 360, 450, 540 = 2 x 3 x 3 x 5 = 90

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 360, 450, 540 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)360
450
540
3
)180
225
270
3
)60
75
90
5
)20
25
30
456
ตอบ ห.ร.ม.ของ 360, 450, 540 คือ = 2 x 3 x 3 x 5 = 90