โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 84, 132 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 84, 132 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 84, 132 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 84, 132 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 84, 132 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 84, 132 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 84 คือ
123467121421284284

ตัวประกอบของ 132 คือ
12346111222334466132

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 36, 84, 132 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 84, 132 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 36, 84, 132 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 36, 84, 132 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 84, 132 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)36
84
132
2
)18
42
66
3
)9
21
33
3711
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 36, 84, 132 คือ = 2 x 2 x 3 = 12
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ