โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 57, 19, 63, 420 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 57, 19, 63, 420 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 57, 19, 63, 420 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 57, 19, 63, 420 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 57, 19, 63, 420 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 57, 19, 63, 420 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 57 คือ
131957

ตัวประกอบของ 19 คือ
119

ตัวประกอบของ 63 คือ
13792163

ตัวประกอบของ 420 คือ
123456710121415202128303542607084105140210420

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 36, 57, 19, 63, 420 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 57, 19, 63, 420 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 36, 57, 19, 63, 420 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 36, 57, 19, 63, 420 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ