โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 2130 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 2130 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 2130 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 2130 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 2130 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 2130 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 2130 คือ
123561015307114221335542671010652130

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 36, 2130 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 2130 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 2130 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2130 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 36, 2130 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 2130 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 2130 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)36
2130
3
)18
1065
6355
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 2130 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 2130 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 2130 ด้วยจำนวนน้อย 36
        59
36
)2130
2124
6
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 36
     6
6
)36
36
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 2130 = 6
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ