โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 34, 8 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 8 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 34, 8 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 34, 8 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 34, 8 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 8 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 34 คือ
121734

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 34, 8 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 8 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 34, 8 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 34, 8 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 8 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)34
8
174
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 34, 8 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 8 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 34 ด้วยจำนวนน้อย 8
       4
8
)34
32
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 34, 8 = 2