โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 34, 51, 1575 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 51, 1575 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 34, 51, 1575 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 34, 51, 1575 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 34, 51, 1575 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 51, 1575 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 34 คือ
121734

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 1575 คือ
13579152125354563751051752253155251575

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 34, 51, 1575 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 51, 1575 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 34, 51, 1575 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 34, 51, 1575 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ