โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 320, 360, 400 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 320, 360, 400 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 320, 360, 400 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 320, 360, 400 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 320, 360, 400 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 320, 360, 400 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 320 คือ
1245810162032406480160320

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

ตัวประกอบของ 400 คือ
1245810162025405080100200400

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 320, 360, 400 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 320, 360, 400 คือ 40

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 320, 360, 400 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
320 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
360 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
400 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 320, 360, 400 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 320, 360, 400 = 2 x 2 x 2 x 5 = 40

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 320, 360, 400 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)320
360
400
2
)160
180
200
2
)80
90
100
5
)40
45
50
8910
ตอบ ห.ร.ม.ของ 320, 360, 400 คือ = 2 x 2 x 2 x 5 = 40