โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3168, 99 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3168, 99 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3168, 99 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3168, 99 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3168, 99 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3168, 99 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3168 คือ
123468911121618222432333644486672889699132144176198264288352396528792105615843168

ตัวประกอบของ 99 คือ
139113399

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 3168, 99 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3168, 99 โดยการแยกตัวประกอบ

3168 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 11 ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบของ 3168, 99 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3, 11
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 3168, 99 = 3 x 3 x 11 = 99

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3168, 99 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)3168
99
3
)1056
33
11
)352
11
321
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 3168, 99 คือ = 3 x 3 x 11 = 99

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3168, 99 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3168 ด้วยจำนวนน้อย 99
        32
99
)3168
3168
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 99
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 3168, 99 = 99
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ