โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 30, 55, 100 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 30, 55, 100 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 30, 55, 100 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 30, 55, 100 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 30, 55, 100 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 30, 55, 100 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

ตัวประกอบของ 55 คือ
151155

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 30, 55, 100 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 30, 55, 100 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 30, 55, 100 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
55 แยกตัวประกอบได้ = 5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 30, 55, 100 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 30, 55, 100 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 30, 55, 100 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)30
55
100
61120
ตอบ ห.ร.ม.ของ 30, 55, 100 คือ = 5