โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 16, 20 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 16, 20 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 16, 20 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 16, 20 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 16, 20 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 16, 20 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 3, 16, 20 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 16, 20 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 3, 16, 20 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 3, 16, 20 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ