โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 288, 252 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 288, 252 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 288, 252 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 288, 252 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 288, 252 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 288, 252 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 288 คือ
1234689121618243236487296144288

ตัวประกอบของ 252 คือ
1234679121418212836426384126252

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 288, 252 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 288, 252 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 288, 252 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 288, 252 = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 288, 252 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)288
252
2
)144
126
3
)72
63
3
)24
21
87
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 288, 252 คือ = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 288, 252 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 288 ด้วยจำนวนน้อย 252
        1
252
)288
252
36
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 252
      7
36
)252
252
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 36
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 288, 252 = 36