โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 279, 450, 476 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 279, 450, 476 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 279, 450, 476 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 279, 450, 476 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 279, 450, 476 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 279, 450, 476 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 279 คือ
1393193279

ตัวประกอบของ 450 คือ
123569101518253045507590150225450

ตัวประกอบของ 476 คือ
12471417283468119238476

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 279, 450, 476 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 279, 450, 476 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 279, 450, 476 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 279, 450, 476 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ