โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 252, 540, 1800 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 252, 540, 1800 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 252, 540, 1800 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 252, 540, 1800 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 252, 540, 1800 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 252, 540, 1800 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 252 คือ
1234679121418212836426384126252

ตัวประกอบของ 540 คือ
1234569101215182027303645546090108135180270540

ตัวประกอบของ 1800 คือ
12345689101215182024253036404550607275901001201501802002253003604506009001800

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 252, 540, 1800 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 252, 540, 1800 คือ 36

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 252, 540, 1800 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
252 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
540 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1800 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 252, 540, 1800 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 252, 540, 1800 = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 252, 540, 1800 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)252
540
1800
2
)126
270
900
3
)63
135
450
3
)21
45
150
71550
ตอบ ห.ร.ม.ของ 252, 540, 1800 คือ = 2 x 2 x 3 x 3 = 36