โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 250, 300, 280, 330 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 250, 300, 280, 330 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 250, 300, 280, 330 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 250, 300, 280, 330 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 250, 300, 280, 330 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 250, 300, 280, 330 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 250 คือ
125102550125250

ตัวประกอบของ 300 คือ
123456101215202530506075100150300

ตัวประกอบของ 280 คือ
1245781014202835405670140280

ตัวประกอบของ 330 คือ
123561011152230335566110165330

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 250, 300, 280, 330 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 250, 300, 280, 330 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 250, 300, 280, 330 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 250, 300, 280, 330 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 250, 300, 280, 330 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)250
300
280
330
5
)125
150
140
165
25302833
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 250, 300, 280, 330 คือ = 2 x 5 = 10
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ