โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 25, 14 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 14 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 25, 14 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 25, 14 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 25, 14 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 14 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 25 คือ
1525

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 25, 14 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 14 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 25, 14 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 25, 14 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 14 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 25 ด้วยจำนวนน้อย 14
       1
14
)25
14
11
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 11 ไปหาร 14
     1
11
)14
11
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 11
     3
3
)11
9
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 3
    1
2
)3
2
1
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 25, 14 = 1