โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 171, 4672 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 171, 4672 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 171, 4672 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 171, 4672 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 171, 4672 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 171, 4672 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 171 คือ
1391957171

ตัวประกอบของ 4672 คือ
124816326473146292584116823364672

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 24, 171, 4672 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 171, 4672 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 24, 171, 4672 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 171, 4672 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ