โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 225, 135 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 225, 135 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 225, 135 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 225, 135 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 225, 135 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 225, 135 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 225 คือ
135915254575225

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 225, 135 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 225, 135 คือ 45

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 225, 135 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
225 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
135 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 225, 135 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 225, 135 = 3 x 3 x 5 = 45

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 225, 135 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)225
135
3
)75
45
5
)25
15
53
ตอบ ห.ร.ม.ของ 225, 135 คือ = 3 x 3 x 5 = 45

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 225, 135 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 225 ด้วยจำนวนน้อย 135
        1
135
)225
135
90
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 90 ไปหาร 135
      1
90
)135
90
45
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 90
     2
45
)90
90
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 45
ตอบ ห.ร.ม.ของ 225, 135 = 45