โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 22, 38, 121 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 22, 38, 121 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 22, 38, 121 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 22, 38, 121 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 22, 38, 121 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 22, 38, 121 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 22 คือ
121122

ตัวประกอบของ 38 คือ
121938

ตัวประกอบของ 121 คือ
111121

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 22, 38, 121 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 22, 38, 121 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 22, 38, 121 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 22, 38, 121 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ