โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 216, 504 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 216, 504 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 216, 504 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 216, 504 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 216, 504 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 216, 504 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

ตัวประกอบของ 504 คือ
12346789121418212428364256637284126168252504

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 216, 504 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 216, 504 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 216, 504 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 216, 504 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 216, 504 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)216
504
2
)108
252
2
)54
126
3
)27
63
3
)9
21
37
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 216, 504 คือ = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 = 72

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 216, 504 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 504 ด้วยจำนวนน้อย 216
        2
216
)504
432
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 216
      3
72
)216
216
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 72
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 216, 504 = 72