โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 216, 280, 360 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 216, 280, 360 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 216, 280, 360 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 216, 280, 360 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 216, 280, 360 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 216, 280, 360 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

ตัวประกอบของ 280 คือ
1245781014202835405670140280

ตัวประกอบของ 360 คือ
1234568910121518202430364045607290120180360

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 216, 280, 360 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 216, 280, 360 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 216, 280, 360 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 216, 280, 360 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 216, 280, 360 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)216
280
360
2
)108
140
180
2
)54
70
90
273545
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 216, 280, 360 คือ = 2 x 2 x 2 = 8