โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 21, 75, 2275 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 75, 2275 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 21, 75, 2275 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 21, 75, 2275 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 21, 75, 2275 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 21, 75, 2275 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 2275 คือ
15713253565911753254552275

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 21, 75, 2275 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 21, 75, 2275 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 21, 75, 2275 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 21, 75, 2275 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ