โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2001, 3128 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2001, 3128 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2001, 3128 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2001, 3128 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2001, 3128 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2001, 3128 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2001 คือ
13232969876672001

ตัวประกอบของ 3128 คือ
124817233446689213618439178215643128

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2001, 3128 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2001, 3128 คือ 23

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2001, 3128 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2001 แยกตัวประกอบได้ = 3x23x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3128 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x17x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2001, 3128 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2001, 3128 = 23

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2001, 3128 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

23
)2001
3128
87136
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2001, 3128 คือ = 23

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2001, 3128 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 3128 ด้วยจำนวนน้อย 2001
         1
2001
)3128
2001
1127
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1127 ไปหาร 2001
       1
1127
)2001
1127
874
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 874 ไปหาร 1127
       1
874
)1127
874
253
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 253 ไปหาร 874
      3
253
)874
759
115
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 115 ไปหาร 253
      2
115
)253
230
23
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 23 ไปหาร 115
      5
23
)115
115
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2001, 3128 = 23