โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 200, 300, 400 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 200, 300, 400 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 200, 300, 400 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 200, 300, 400 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 200, 300, 400 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 200, 300, 400 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 200 คือ
124581020254050100200

ตัวประกอบของ 300 คือ
123456101215202530506075100150300

ตัวประกอบของ 400 คือ
1245810162025405080100200400

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 200, 300, 400 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 200, 300, 400 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 200, 300, 400 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 5, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 200, 300, 400 = 2 x 2 x 5 x 5 = 100

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 200, 300, 400 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)200
300
400
2
)100
150
200
5
)50
75
100
5
)10
15
20
234
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 200, 300, 400 คือ = 2 x 2 x 5 x 5 = 100