โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 20, 400, 600 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 400, 600 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 20, 400, 600 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 20, 400, 600 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 20, 400, 600 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 400, 600 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

ตัวประกอบของ 400 คือ
1245810162025405080100200400

ตัวประกอบของ 600 คือ
12345681012152024253040506075100120150200300600

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 20, 400, 600 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 400, 600 คือ 20

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 400, 600 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
20 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
400 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
600 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 20, 400, 600 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 400, 600 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 400, 600 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)20
400
600
2
)10
200
300
5
)5
100
150
12030
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 400, 600 คือ = 2 x 2 x 5 = 20