โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 20, 30, 157, 1530 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 30, 157, 1530 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 20, 30, 157, 1530 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 20, 30, 157, 1530 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 20, 30, 157, 1530 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 30, 157, 1530 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

ตัวประกอบของ 157 คือ
1157

ตัวประกอบของ 1530 คือ
123569101517183034455185901021531702553065107651530

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 20, 30, 157, 1530 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 30, 157, 1530 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 20, 30, 157, 1530 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 20, 30, 157, 1530 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ