โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 6912 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 6912 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 6912 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 6912 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 6912 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 6912 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 6912 คือ
123468912161824273236485464729610812814419221625628838443257676886411521728230434566912

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 6912 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 6912 โดยการแยกตัวประกอบ

6912 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบของ 2, 4, 6912 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4, 6912 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 6912 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
6912
123456
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4, 6912 คือ = 2