โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 6 6 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 6 6 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 6 6 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 6 6 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 6 6 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้
😭
ไม่สามารถหาห.ร.ม.ของ "2, 4, 6 6" ได้
กรุณาใส่ตัวเลขที่เป็นจำนวนนับให้ถูกต้อง
🙏🙏🙏