โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 231, 88, 21, 8 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 231 คือ
13711213377231

ตัวประกอบของ 88 คือ
124811224488

ตัวประกอบของ 21 คือ
13721

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 231, 88, 21, 8 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
231 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
88 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
21 แยกตัวประกอบได้ = 3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 4, 231, 88, 21, 8 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ