โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 10, 20, 100 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 10, 20, 100 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 10, 20, 100 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 10, 20, 100 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 10, 20, 100 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 10, 20, 100 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 10, 20, 100 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 10, 20, 100 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 2, 4, 10, 20, 100 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4, 10, 20, 100 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 10, 20, 100 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)2
4
10
20
100
1251050
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4, 10, 20, 100 คือ = 2