โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 3, 6 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 3, 6 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 3, 6 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 3, 6 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 3, 6 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 3, 6 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 3, 6 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 3, 6 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 2, 3, 6 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 3, 6 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ