โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 3, 5, 10 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 3, 5, 10 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 3, 5, 10 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 3, 5, 10 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 3, 5, 10 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 3, 5, 10 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 3, 5, 10 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 3, 5, 10 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 3, 5, 10 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 2, 3, 5, 10 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 2, 3, 5, 10 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ