โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 1955, 7245 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 1955, 7245 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 1955, 7245 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 1955, 7245 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 1955, 7245 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1955, 7245 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 1955 คือ
151723851153911955

ตัวประกอบของ 7245 คือ
13579152123354563691051151612073153454838051035144924157245

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 1955, 7245 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1955, 7245 คือ 115

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 1955, 7245 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
1955 แยกตัวประกอบได้ = 5x17x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7245 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x7x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 1955, 7245 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1955, 7245 = 5 x 23 = 115

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1955, 7245 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)1955
7245
23
)391
1449
1763
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1955, 7245 คือ = 5 x 23 = 115

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 1955, 7245 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 7245 ด้วยจำนวนน้อย 1955
         3
1955
)7245
5865
1380
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1380 ไปหาร 1955
       1
1380
)1955
1380
575
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 575 ไปหาร 1380
       2
575
)1380
1150
230
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 230 ไปหาร 575
      2
230
)575
460
115
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 115 ไปหาร 230
      2
115
)230
230
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 115
ตอบ ห.ร.ม.ของ 1955, 7245 = 115
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ