โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 19, 14, 8 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 19, 14, 8 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 19, 14, 8 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 19, 14, 8 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 19, 14, 8 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 19, 14, 8 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 19 คือ
119

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 19, 14, 8 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 19, 14, 8 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 19, 14, 8 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
19 แยกตัวประกอบได้ = 19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 19, 14, 8 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 19, 14, 8 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ