โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 187, 221 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 187, 221 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 187, 221 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 187, 221 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 187, 221 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 187, 221 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 187 คือ
11117187

ตัวประกอบของ 221 คือ
11317221

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 187, 221 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 187, 221 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 187, 221 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 17
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 187, 221 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 187, 221 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)187
221
1113
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 187, 221 คือ = 17

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 187, 221 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 221 ด้วยจำนวนน้อย 187
        1
187
)221
187
34
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 34 ไปหาร 187
      5
34
)187
170
17
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 17 ไปหาร 34
     2
17
)34
34
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 17
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 187, 221 = 17