โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 18, 81, 2636 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 81, 2636 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 18, 81, 2636 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 18, 81, 2636 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 18, 81, 2636 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 18, 81, 2636 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 81 คือ
1392781

ตัวประกอบของ 2636 คือ
12465913182636

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 18, 81, 2636 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 18, 81, 2636 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 18, 81, 2636 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 18, 81, 2636 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ