โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 17, 2 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 2 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 17, 2 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 17, 2 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 17, 2 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 2 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 17 คือ
117

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 17, 2 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 2 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 17, 2 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
17 แยกตัวประกอบได้ = 17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2 แยกตัวประกอบได้ = 2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 17, 2 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 2 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 17, 2 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 17 ด้วยจำนวนน้อย 2
       8
2
)17
16
1
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 17, 2 = 1