โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 168, 210, 389 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 168, 210, 389 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 168, 210, 389 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 168, 210, 389 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 168, 210, 389 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 168, 210, 389 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

ตัวประกอบของ 389 คือ
1389

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 168, 210, 389 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 168, 210, 389 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 168, 210, 389 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
389 แยกตัวประกอบได้ = 389  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 168, 210, 389 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 168, 210, 389 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ