โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 157, 159 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 157, 159 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 157, 159 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 157, 159 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 157, 159 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 157, 159 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 157 คือ
1157

ตัวประกอบของ 159 คือ
1353159

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 157, 159 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 157, 159 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 157, 159 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
157 แยกตัวประกอบได้ = 157  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
159 แยกตัวประกอบได้ = 3x53  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 157, 159 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -
ตอบ ห.ร.ม.ของ 157, 159 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 157, 159 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 159 ด้วยจำนวนน้อย 157
        1
157
)159
157
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 157
     78
2
)157
156
1
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 157, 159 = 1