โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 151, 1584 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 151, 1584 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 151, 1584 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 151, 1584 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 151, 1584 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 151, 1584 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 151 คือ
1151

ตัวประกอบของ 1584 คือ
123468911121618222433364448667288991321441761982643965287921584

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 151, 1584 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 151, 1584 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 151, 1584 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
151 แยกตัวประกอบได้ = 151  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1584 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 151, 1584 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 151, 1584 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 151, 1584 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 151, 1584 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1584 ด้วยจำนวนน้อย 151
        10
151
)1584
1510
74
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 74 ไปหาร 151
      2
74
)151
148
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 74
    24
3
)74
72
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 3
    1
2
)3
2
1
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 2
    2
1
)2
2
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 151, 1584 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ