โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 725 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 725 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 725 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 725 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 725 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 725 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 725 คือ
152529145725

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 15, 725 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 725 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 725 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
725 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 15, 725 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 725 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 725 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)15
725
3145
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 725 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 725 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 725 ด้วยจำนวนน้อย 15
       48
15
)725
720
5
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 15
     3
5
)15
15
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 725 = 5