โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 63, 315 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 63, 315 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 63, 315 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 63, 315 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 63, 315 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 63, 315 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 63 คือ
13792163

ตัวประกอบของ 315 คือ
135791521354563105315

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 15, 63, 315 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 63, 315 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 15, 63, 315 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 15, 63, 315 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 63, 315 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)15
63
315
521105
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 15, 63, 315 คือ = 3